Αγροτεμάχιο για ενοικίαση Βέροια - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ ΣΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ Ι ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10000 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΔΕΝΔΡΑ 130 ΤΟ ΣΤΡΕΜΑ

10.000 τ.μ. € 1.200

Ι ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΕ ΔΕΝΔΡΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ 1 ΕΤΟΥΣ 200 ΔΕΝΔΡΑ ΣΚΑΡΛΕΤ 200 ΜΠΙΓΚ ΜΠΑΓΚ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 200 ΕΡΛΥ ΒΟΜΒΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ Μ ΠΟΤΙΖΕΙ ΜΕ ΠΟΜΩΝΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΑ 130 ΕΥΡΩ ΔΙΠΛ...

Κωδ.  1110