ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Εξειδικευόμαστε στην διαμεσολάβηση για την έκδοση στεγαστικών δανείων ενεργώντας με γνώμονα το συμφέρον των πελατών μας, χωρίς καμία επιβάρυνση για αυτούς.

Διατηρούμε συμβάσεις συνεργασίας με τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες και διαθέτουμε την εμπειρία να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε την πλέον συμφέρουσα λύση χρηματοδότησης, παρουσιάζοντας και αναλύοντας όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Η σχέση που έχουμε οικοδομήσει με τις τράπεζες και ο όγκος υποθέσεων που διευθετούμε, μας δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε για εσάς τους καλύτερους όρους και να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες γύρω από το στεγαστικό δάνειο.

Διατηρώντας συμβάσεις συνεργασίας με τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα και γνωρίζοντας τόσο τις τάσεις της αγοράς στεγαστικής πίστης όσο και τους όρους χορήγησης της κάθε τράπεζας ανά πάσα στιγμή, είμαστε σε θέση να επιτύχουμε για εσάς τους ευνοϊκότερους όρους της τραπεζικής αγοράς, λειτουργώντας αμερόληπτα με γνώμονα το συμφέρον των πελατών μας.

Λόγω του όγκου των στεγαστικών δανείων που διαχειριζόμαστε, απευθυνόμαστε στις κεντροποιημένες υπηρεσίες των συνεργαζόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων, επιτυγχάνοντας ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Συνδυάζοντας την εμπειρία με την αμεσότητα επικοινωνίας που έχουμε οικοδομήσει με τα τραπεζικά ιδρύματα, προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα που ενδέχεται να παρουσιαστεί κατά τη διαδικασία έκδοσης του στεγαστικού δάνειου, (αίτηση δανειοδότησης, νομικό έλεγχο, εκτίμηση του επιλεγέντος ακινήτου, συμβόλαιο αγοραπωλησίας, εκταμίευση δανείου) προσφέροντας ταχύτητα και εξατομικευμένες λύσεις.

Έχοντας ως γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τον πελάτη, η εταιρεία μας δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ενημέρωση του υποψήφιου δανειολήπτη/αγοραστή, προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα για τους όρους χορήγησης, τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα που απορρέουν από την έκδοση ενός στεγαστικού δανείου. Επιπλέον, ο πελάτης πληροφορείται αναφορικά με τη διαδικασία μεταβίβασης του ακίνητου και των ζητημάτων που άπτονται αυτής, όπως τα έξοδα και η φορολογία, με γνώμονα την εξεύρεση της πιο συμφέρουσας για αυτόν λύση